Sats for:

Kost og losji - sats for skattefri godtgjørelse

Satsene for skattefri godtgjørelse til dekning av merkostnader til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.


Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på utgiftsgodtgjørelse for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.

Mat (Kost)

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji Sats per døgn
Hotell med frokost: 586 kroner
Hotell uten frokost: 733 kroner
Bolig med kokemuligheter: 205 kroner
Bolig uten kokemuligheter: 315 kroner

Losji

Dekning av losjikostnader gjennom godtgjørelse er ikke skattepliktig så fremt godtgjørelsen ikke gir overskudd eller dekker private utgifter.

Er godtgjørelsen utbetalt med høyere satser enn nevnt ovenfor, vil merutbetalingen være skattepliktig med mindre full kostnadsdokumentasjon framlegges.

Overnatting i egen campingvogn

Når du bor i egen campingvogn kan du få fradrag for utgifter til kost med kroner 205 (bolig med kokemulighet), og i tillegg kan du få fradrag for utgifter til losji med en standardsats på kroner 61.

footer/desktop/standard