Sats for:

Kost og losji - sats for skattefri godtgjørelse

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du i en periode ha krav på utgiftsgodtgjørelse for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.


Mat (Kost)

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji Sats per døgn
Hotell med frokost: 455 kroner
Hotell uten frokost: 569 kroner
Bolig med kokemuligheter (kun ved tjeneste-/yrkesreise): 88 kroner
Bolig uten kokemuligheter: 159 kroner

 

Er godtgjørelsen utbetalt med høyere satser enn nevnt ovenfor, vil merutbetalingen være skattepliktig med mindre full kostnadsdokumentasjon framlegges.

Losji

Dekning av losjikostnader gjennom godtgjørelse er ikke skattepliktig så fremt godtgjørelsen ikke gir overskudd eller dekker private utgifter.

Overnatting i egen campingvogn

Når du bor i egen campingvogn kan du få fradrag for utgifter til kost med kroner 88 (bolig med kokemulighet), og i tillegg kan du få fradrag for utgifter til losji med en standardsats på kroner 63.