Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Timelønnssatser som det kan kreves fradrag for i regnskapet og som skal innberettes som lønn for barnet.

Det er fastsatt egne timelønnssatser som skal benyttes for å lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført.

Kost til barn som er forsørget regnes ikke som betaling for arbeid. Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden barnet fyller år. I satsene er det lagt til feriepenger på 10,2%.


Alder Timesats
1.1 - 31.3.19
Alder Timesats
1.4 - 31.12.19
17 år  119 kroner 17 år 124 kroner
16 år  115 kroner 16 år 120 kroner
15 år  100 kroner 15 år 104 kroner
14 år    88 kroner 14 år   92 kroner
13 år    79 kroner 13 år   82 kroner

Det kan bare unntaksvis bli tale om å fradragsføre lønn til egne barn under 13 år.

For barn mellom 13 og 15 år er timesatsene redusert skjønnsmessig i forhold til satsene for barn i alderen 16-17 år. Eventuell overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden vedkommende fyller år.

Satsene bør normalt legges til grunn uansett til hvilke tider arbeidet er utført. Kost til forsørgede barn kan ikke ses på som betaling for arbeid.