Sats for:

Maksimale effektive marginale skattesatser

Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).


  Sats
Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 46,4 %
Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 53,0 %
Pensjonsinntekt* 43,3 %
Næringsinntekt** 49,6 %
Utbytte og uttak*** 46,7 %

* For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 prosent.

** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

***Utbytte og uttak: Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2021 er selskapsskatten 22 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.