Sats for:

Merverdiavgiftssatser for elektroniske tjenester kjøpt fra utlandet

Privatpersoner i Norge, som ikke er næringsdrivende, må betale merverdiavgift når de kjøper elektroniske tjenester fra utlandet (e-moms). Det er den som tilbyr elektroniske tjenester som har ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift. Tilbydere av slike tjenester kan registrere seg her.


Elektronisk tjeneste Sats Eksempler
Levering og hosting av nettsteder, fjernvedlikehold av programvare og maskinvare 25%
 • Hosting av nettsteder
 • Automatisert online fjernvedlikehold av programvare
 • Fjernforvaltning av systemer
 • Online datavarehus
 • Online levering av lagringsplass
Programvare og oppdatering av programvare 25%
 • Adgang til eller nedlastning av programvare samt oppdateringer
 • Nedlasting av bannerblokkere
 • Nedlasting av drivere
 • Automatisert online installering av filtre på nettsider
 • Automatisert online installering av brannmur
Levering av bilder, tekster og informasjon og tilgang til databaser 25%
 • Adgang til eller nedlastning av skrivebordstema
 • Adgang til eller nedlasting av bilder eller skjermsparere
 • Weblogs og nettsidestatistikker
 • Online nyheter, trafikkinformasjon og værrapporter
 • Online informasjon som automatisk genereres av programvare etter spesifikasjon fra bruker, eksempelvis kontinuerlig oppdatert børsinformasjon
 • Annonseplass, herunder bannerreklame
 • Bruk av søkemotorer og internettregistre
Levering av musikk, film, spill, kringkasting og politiske,   kulturelle, artistiske, sportslige, vitenskapelige og underholdningsmessige   hendelser og begivenheter 25%
 • Adgang til eller nedlasting av musikk på datamaskiner og mobiltelefoner
 • Adgang til eller nedlasting av ringetoner, jingler, utdrag eller andre lyder
 • Adgang til eller nedlastning av film
 • Nedlasting av spill på datamaskinger og mobiltelefoner
 • Adgang til onlinespill som er avhengig av internett eller andre lignende elektroniske nett, hvor spiller befinner seg langt fra hverandre
 • Internettbasert kringkasting av hendelser og begivenheter, eksempelvis nett-tv, nett-radio. Dette gjelder selv om kringkasting samtidig skjer over tradisjonelt radio eller tv-nett. (dette er et avvik fra EUs definisjon, og er begrunnet med at også elektroniske kommunikasjonstjenester er omfattet av begrepet "elektroniske tjenester", jf. omtale ovenfor.
Levering av fjernundervisning 25% Automatisert fjernundervisning som er avhengig av internett eller lignende elektroniske nett og som kun krever begrenset eller ingen menneskelig inngripen, herunder virtuelle klasserom. En tjeneste hvor internett eller lignende nett i hovedsak brukes som kommunikasjonsmiddel mellom lærer og elev, er ikke en elektronisk tjeneste. Studiemateriale som besvares av eleven online og bedømmes automatisk uten menneskelig inngripen
Andre tjenester 25% Onlineauksjoner, markedsplasser og shoppingportaler som baserer seg på automatiserte databaser og datainput fra kunder, og som krever begrenset eller ingen menneskelig inngripen