Registrering i VOEC-registeret

Utenlandske leverandører som selger tjenester eller varer med verdi under 3000 kroner til norske forbrukere, skal kreve inn og betale merverdiavgift til Norge.

VOEC er en forenklet ordning for registrering og rapportering av merverdiavgift for utenlandske virksomheter.

Sånn logger du inn første gang (video)

Kan jeg registrere virksomheten?

Du kan søke om å registrere virksomheten i VOEC-registeret dersom virksomheten:

  • ikke har en registrert forretningsadresse i Norge
  • selger varer av lav verdi (under 3000 kroner) og/eller fjernleverbare tjenester
  • selger til norske forbrukere (B2C)

Hvis virksomheten velger å etablere seg i Norge, må du registrere virksomheten i det ordinære mva-registeret. 

Du kan ikke registrere virksomheten i VOEC-registeret hvis den allerede er registrert i det ordinære mva-registeret.

Registrer senest når beløpsgrensen er nådd

Du må registrere virksomheten senest når du har solgt mva.-pliktige varer og/eller tjenester til norske forbrukere for 50 000 kroner eller mer innenfor en periode på 12 måneder. Det kan for eksempel være fra februar i et år til januar i neste år, eller fra august et år til juli året etter.

Du kan søke om registrering ved første salg

Når du søker om registrering, kan du velge å sette datoen for når salget til norske forbrukere starter som startdato. Da kan du få et VOEC-nummer før du starter salget, sånn at du kan oppgi riktig informasjon hvis du skal skal sende varer.

Krev inn og rapporter merverdiavgift etter registrering

Du skal rapportere og betale merverdiavgiften du har oppkrevd hvert kvartal. Fristen er den 20. i måneden etter kvartalets utløp.

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Lever kvartalsrapport for VOEC

Husk at du skal rapportere merverdiavgift fra den datoen du velger som startpunkt for registreringen.

Siste kvartalsrapport i 2023 (fjerde kvartal) skal leveres i ny løsning for registrering og rapportering

Spesielt for deg som:

Det er bare varer som har en verdi under 3000 NOK som kan faktureres og sendes som VOEC-varer. Beløpsgrensen gjelder per vare, og ikke per forsendelse.

Finn ut om verdien på varen er under 3000 NOK og fakturer med merverdiavgift slik:

  • Omregne verdien av varen til NOK når kjøpet skjer. Tidspunktet for kjøpet er for eksempel når kunden betaler i kassen i nettbutikken, eller når kunden bestiller en vare.
  • Ikke inkluder frakt og andre tilleggskostnader når du fastslår verdien på varen.
  • Inkluder alle tilleggsutgifter når du beregner merverdiavgiften du skal fakturere når du selger varen.

Næringsmidler

Alle typer mat- og drikkevarer, inkludert kosttilskudd som ikke er medisiner. Det gjelder egne regler for import av medisiner.

Varer som du må betale særavgifter for

Les mer om særavgifter.

Ulovlige varer og varer som er begrenset etter norsk lov 

Les mer om varer med restriksjoner hos Tolletaten

Bruk en valutakurs som er publisert av tolletaten, Norges Bank, en utenlandsk sentralbank eller en aktør som offentlig publiserer spotkurser.

Velg om du beregner kursen på salgstidspunktet, siste dag i rapporteringsperioden eller når du leverer VOEC-meldingen.

Du må konsekvent bruke den aktøren og det tidspunktet du har valgt.

Utenlandske leverandører av fjernleverbare og elektroniske tjenester må beregne og betale mva. når de selger til norske forbrukere.

Fjernleverbare tjenester er alle tjenester som kan leveres over avstand. Eksempler er advokattjenester og konsulenttjenester.

Elektroniske tjenester er fjernleverbare tjenester hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert. Eksempler er levering av streaming- og nedlastningstjenester som musikk, film eller spill og levering eller oppdatering av programvare.

Se også merverdiavgiftssatser for fjernleverbare tjenester kjøpt fra utlandet

Noen tjenester er unntatt fra merverdiavgift, for eksempel helsetjenester og undervisningstjenester.

Bruk valutakursen som er publisert av tolletaten 

Kursen skal beregnes på leveringstidspunktet.