Sats for:

Personfradrag

Personfradrag er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).


Klasse 1 53 150 kroner
Klasse 2 78 300 kroner

Alle enslige skattytere skattelegges i skatteklasse 1. Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller skattlegges i klasse 2.

Les mer om skatteklasser.