Sats for:

Renter ved endring etter vedtak og egenretting

Har det skjedd en økning i skatte- og avgiftskrav, må du betale renter på økningen. Renten er ment å kompensere for den likviditetsfordel som du har hatt. Tilsvarende får du rentegodtgjørelse dersom det skjer en nedsettelse av ditt skatte- og avgiftskrav.


Rentesatsen på økning i skatte- og avgiftskrav tilsvarer Norges Banks styringsrente pr. 1. januar pluss ett prosentpoeng.

Rentesatsen på tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt eller avgift tilsvarer Norges Banks styringsrente pr. 1. januar.

Rentetyper 01.01.2024
Skattebetalingsloven § 11-2 Renter ved økning av skatte- og avgiftskrav 5,50 %
Skattebetalingsloven § 11-4 Renter ved nedsettelse av skatte- og avgiftskrav 4,50 %