Sats for:

Representasjonskostnader – beløpsgrenser for fradrag

Representasjonskostnader er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget, men visse kostnader kan føres til fradrag.

Fra og med inntektsåret 2023 fastsettes satsene før inntektsåret av hensyn til bokføringen gjennom året.

Beløpsgrensene for maksimalt fradrag for representasjon, dvs. for kostnader til uteservering, reklamegjenstander og oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, har til og med 2022 vært fastsatt i slutten av inntektsåret.


Type fradrag

Sats

 

Fradrag for kostnader til uteservering

562 kroner

Per tilfelle

Fradrag for kostnader til gavegjenstand med firmamerke/firmanavn

308 kroner

Per gjenstand

Fradrag for oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser

308 kroner

Per tilfelle