Sats for:

Rettsgebyr

Rettsgebyr er en måleenhet for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. Forkortes ofte som R.


  Beløp
½ ganger rettsgebyret  586 kroner
1 rettsgebyr 1 172 kroner
2 ganger rettsgebyret 2 344 kroner
8 ganger rettsgebyret 9 376 kroner
15 ganger rettsgebyret 17 580 kroner