Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Teknisk etanol og etanolholdige preparater

Her finner du gjeldende og tidligere satser for teknisk etanol.


Avgiften er i utgangspunktet som for alkoholholdig drikke:

Brennevinsbaserte drikkevarer
over 0,7 volumprosent 
7,84 kr per volumprosent og liter
Alkoholholdig drikk
over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent
3,51 kr per liter
Alkoholholdig drikk
over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent
13,18 kr per liter
Alkoholholdig drikk
over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent
22,83 kr per liter
Alkoholholdig drikk
over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent
5,11 kr per volumprosent og liter