Sats for:

Trygdeavgift

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes automatisk som en del av personinntekten.


  Sats
Lønnsinntekt, sykepenger osv.
(personer i alderen 17 til 69 år)
7,8 %
Lønn og næringsinntekt, pensjon
(personer yngre enn 17 år og eldre enn 69 år)
5,1 %
Primærnæringsinntekt innenfor fiske, fangst / barnepass* 7,8 %
Annen næringsinntekt 11,0 %
Pensjonsinntekt osv. 5,1 %
Nedre grense i personinntekten / grunnlaget
for å beregne trygdeavgift
69 650 kr
Avgiften utgjør aldri mer enn 25 prosent av den
delen av personinntekten/grunnlaget som overstiger
69 650 kr 

* Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,8 prosent trygdeavgift på næringsinntekten.

Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 prosent og 11,0 prosent trygdeavgift.