Sats for:

Vrakpant

Listen viser en oversikt over kjøretøygrupper som er berettiget vrakpant, samt størrelse på vrakpanten for den enkelte kjøretøygruppe.

Listen viser også tilskudd. Dette er beløpet biloppsamlingsplassen mottar.

Les mer om hva du skal gjøre når du vraker bil eller andre kjøretøy


Oppsummert

Vrakpanten er

  • 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter
  • 500 kroner for moped og motorsykkel

 

Detaljert oversikt

Vrakpant-berettiget Kjøretøyskode Type kjøretøy Vrakpant Tilskudd til biloppsamlingsplassen
Ja 101 Personbil - unntatt ambulanse 3 000  
Ja 106 Personbil - ambulanse 3 000  
Ja 107 Personbil - leilighetsambulanse 3 000  
Ja 201 Buss - reg. første gang i Norge før 1.1.1983 og u/6meter 3 000  
Ja 210 Buss - reg for mindre enn 17 passasjerer og u/6meter 3 000  
Nei 211 Buss (klasse 1)    
Nei 212 Buss (klasse 2)    
Nei 213 Buss (klasse 3)    
Nei 214 Buss (klasse 2 og 3)    
Ja 215 Buss - under 6 m med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 seter er montert i fartsretningen 3 000  
Ja 301 Kombinert bil (uansett vekt) 3 000  
Ja 310 Varebil - registrert første gang her i landet før 1.1.1981 og varebil (klasse 1) registrert første gang her i landet 1.1.1981 eller senere 3 000  
Ja 311 Varebil (klasse 2) - registrert her i landet 1.1. 1981 eller senere 3 000  
Ja 312 Varebil (begravelsesbil) - tidligere likbil 3 000  
Ja 313 Varebil (campingbil) 3 000 5 250
Ja 314 Varebil (klasse 1) - fortollet etter 31.3.2001 3 000  
Ja 315 Varebil (klasse 2) - fortollet etter 31.3.2001 3 000  
Ja 316 Campingbil iht forskrift om engangsavgift § 2-5 3 000 5 250
Ja 320 Lastebil (m/plan) - åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse 5 000 3 250
Ja 321 Lastebil (m/ lukket godsrom - herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.m. 5 000 3 250
Ja 323 Lastebil (bergingsbil) 5 000 3 250
Ja 325 Lastebil - betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransport, containerbil og andre lastebiler som ikke er oppført med egen kode 5 000 3 250
Ja 330 Lastebil (tankbil) - for bensin og olje 5 000 3 250
Ja 335 Lastebil (tankbil) for andre varer enn bensin og olje 5 000 3 250
Ja 336 Lastebil (campingbil) 3 000 5 250
Ja 340 Trekkbil 5 000 3 250
Nei 350 Beltebil    
Ja 360 Lastebil åpent plan 5 000 3 250
Ja 361 Lastebil lukket rom 5 000 3 250
Ja 363 Lastebil bergningsbil 5 000 3 250
Ja 365 Lastebil ikke kodet 5 000 3 250
Ja 370 Tankbil olje/bensin 5 000 3 250
Ja 375 Tankbil andre varer 5 000 3 250
Ja 380 Lastebil med plan (mindre enn eller lik 12000 kg) 5 000 3 250
Ja 381 Lastebil lukket rom (mindre enn eller lik 12000 kg) 5 000 3 250
Nei 401 Traktor    
Nei 501 Motorredskap (motorkran)    
Nei 502 Motorredskap (motorsprøyte)    
Nei 503 Motorredskap (motorstige)    
Nei 509 Motorredskap - annet    
Ja 601 Moped 500 500
Ja 610 Lett motorsykkel 500 500
Ja 620 Tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel 500 500
Ja 621 Tung motorsykkel (chopper ombygd) 500 500
Ja 630 Beltemotorsykkel (snøscooter) 3 000  
Ja 703 påhengsvogn camping (Campingvogn) 3 000 5 250
Ja 713 Slepevogn campingtilhenger 3 000 5 250
Ja 723 Semitrailer camping 3 000 5 250