Endret funksjonalitet for fakturering ved såkalt negativt periodisk oppgjør til skattekreditorene (kommuner og fylkeskommuner)

  • Publisert:

Det kommer en endret funksjonalitet for fakturering der det viser seg at skattekreditorer må betale inn til skatteregnskapet etter avlagt periodisk oppgjør (såkalt negativt periodisk oppgjør)

Det vises til "Forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene",  § 8, 3. ledd, siste setning (videreført):

Tilbakebetaling fra skattekreditorene til skatteregnskapet skal skje innen den 20. i måneden etter utløpet av perioden.

I dag er det slik at når periodisk oppgjør er avlagt, og det viser seg at oppgjøret er negativt, vil skatteoppkrever tilskrive skattekreditor med opplysning om skyldig beløp, konto det skal betales til, KID og forfallsdato.

I ny løsning vil den eksisterende funksjonalitet for fakturering fra skatteregnskapet bli tilpasset til også å kunne benyttes for skattekreditorene. Forfall er fortsatt den 20. i påfølgende måned, men da faktura nå vil skrives/sendes allerede i batchløpet natt til 2. virkedag i påfølgende måned, vil faktura normalt være mottatt hos skattekreditor raskere enn før.

Gjeldende fra 2.november 2020, dvs. fra og med periodisk oppgjør for oktober 2020:

  • det genereres en maskinell faktura fra skatteregnskapet for hver skattekreditor med negativt periodisk oppgjør
  • faktura sendes som EHF (format for elektronisk fakturering) for skattekreditorer som har registrert dette organisasjonsnummeret i ELMA-registeret
  • for skattekreditorer som ikke har satt opp EHF i foregående punkt vil faktura sendes til Altinn
  • for skattekreditorer som da evt. ikke åpner forsendelsen i Altinn i foregående punkt, vil fakturaen sendes til print og utsendelse til skattekreditors adresse

For ordens skyld legges det ved et regneark med oversikt over alle kommuner og fylkeskommuner med gjengivelse av organisasjonsnummeret (Excel) som vil bli benyttet i skatteregnskapet fra 2.november 2020. For de aller fleste er det ingen endringer. Der det er endringer er dette avklart med kommunene og gjengitt i merknadsfeltet. For ordens skyld minner vi om at dette IKKE påvirker valget av organisasjonsnummer for kommunen som mottaker av rapporter, jfr. forsendelse av 1. september 2020.

Informasjon om EHF finnes på difi.no (beskrivelser og oppsett) samt anskaffelser.no (søk på om organisasjonsnummer kan ta imot EHF)

Dersom kommunen/fylkeskommunen har spørsmål/avklaringsbehov knyttet til negativt periodisk oppgjør – kan henvendelser rettes til ansvarlig enhet for dette i Skatteetaten:

Skatteetaten
Divisjon Innkreving
Avdeling regnskap
Seksjon 1
Oppfølging skatteregnskap

som vil ivareta fagdialogen overfor skattekreditorene.

Henvendelser sendes per e-post til Oppfølging skatteregnskap:
[email protected]

 

Vedlegg

Regneark: Kommuners og fylkeskommuners organisasjonsnummer benyttet som skattekreditor i skatteregnskapet (Excel)