Lenke til riktig informasjon på skatteetaten.no

  • Publisert:

Autosvar på e-postadresser og informasjon på kommunens nettsider bør lenke til riktig sted på skatteetaten.no.

Vi ser at en del autosvar nå henviser direkte til skatteetaten.no/kontakt.

Vi anbefaler at dere lenker til en av disse to lenkene:

På den siste lenken ligger det en informasjonsboks om skatteoppkreveroppgavene. Fra 2. november vil den være utstyrt med lenker til hvert enkelt tema.

Dere kan også lenke til denne siden fra egne nettsider.

 

Forslag til autosvar

Emnefelt: Denne e-postadressen er ikke lenger i bruk
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
 
Mer informasjon finner du på skatteetaten.no og skatteetaten.no/ny-skatteoppkreving

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.