Oppgjørslister utleggstrekk

Skatteetaten sendte ut oppgjørslister utleggstrekk til opplysningspliktige (arbeidsgivere) i uke 45, totalt i underkant av 10 000. Det var opplyst i listene at disse skal sendes til Skatteetaten per post.

Skatteetaten har per i dag registrert mottatt rundt 5 000 trekkoppgjørslister.

Dersom det skulle være slik at trekkoppgjørslistene feilaktig er sendt kommunen (tidligere skatteoppkreveren), ber vi kommunen om å videresende listene til Skatteetaten snarest.

Listene sendes per post til:

Skatteetaten
Skatteetaten-skatteinnkreving
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo