Tilgang til eiendomsskattegrunnlag for kraftverk etter 1. november 2020

Fra 1. november 2020 vil ikke lenger kommunene ha elektronisk tilgang til eiendomsskattegrunnlagene for kraftverk via den tidligere skatteoppkreverløsningen. Skatteetaten har utarbeidet en rapport som vil bli distribuert til kommunene i starten av hver måned.

Første utsendelse av ny rapport:

For inntektsårene 2017 og 2018 vil rapport per oktober bli produsert 1. november og være tilgjengelig for kommunene via distribusjonen beskrevet under i løpet av påfølgende dag.

Første rapport med eiendomsskattegrunnlag kraftverk for inntektsåret 2019:

Tidspunktet for ferdigstillelse av fastsatt skatt for inntektsåret 2019 er utsatt til 1. desember grunnet korona-tiltak. Første rapport med eiendomsskattegrunnlag kraftverk for inntektsåret 2019 kan derfor først produseres 20. november. Rapport vil være tilgjengelig i løpet av påfølgende dag.

Om distribusjon av rapporten:

  • Fast produksjonsdato vil være den 1. i hver måned. Rapporten vil være tilgjengelig for kommunene senest i løpet av påfølgende dag.
  • Rapportene for inntektsårene fra og med 2017 vil bli distribuert til kommunene via automatisk utsendelse til KS-FIKS. Det vil si at rapporten enten mottas i SvarInn (sak/arkivsystem) eller Altinn, avhengig av hver enkelt kommunes oppsett. De kommunene som ikke har SvarInn, mottar forsendelsen i Altinn.
  • Rapportene som mottas i SvarInn eller Altinn, styres til det organisasjonsnummeret som kommunene tidligere har verifisert overfor Skatteetaten (for de aller fleste vil dette være organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret).
  • Fast tittel på oversendelsen vil være: "Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap" + <dato og klokkeslett for generering>. NB! Det vil være en forsendelse pr inntektsår med samme tittel. Det vil framgå av vedlagte fil hvilket inntektsår forsendelsen gjelder. Tittel vises som journalpost i sak/arkivsystemet eller Altinn. For de som mottar forsendelsen i Altinn vil også varslingsmelding inneholde denne tittelen.
  • Filene med eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap vil ha følgende filnavn: EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG_KRAFTSELSKAP_<dato>_<kommunenummer>.xlsx
  • Rapportene for inntektsåret 2016 og tidligere blir som tidligere distribuert via post.

Henvendelser vedrørende rapporten:

Skatteetaten
Divisjon Innsats
Avdeling Storbedrift
Seksjon 1
Gruppe 5 kraft

per e-post: [email protected]