Varslingsrutine for styringsrapporter distribuert via KS-FIKS

 • Publisert:

En midlertidig rutine for varsling ved forsinkelser og tekniske feil i styringsrapporter til kommuner og fylkeskommuner trår i kraft 1. november.

Rutinen gjelder fra 1. november 2020, og er midlertidig. Det tas sikte på å innføre ny rutine gjeldende fra 1. januar 2021 (nærmere info om dette vil bli sendt ut).

Rutinen omtaler:

1. hvordan skattekreditorer skal gå frem i forbindelse med tekniske forhold knyttet til styringsrapporter som mottas via KS-FIKS

 • etterlysning av forsinket/manglende mottak av styringsrapport(er) fra KS-FIKS
 • feil i mottatt(e) rapport(er) fra KS-FIKS, f eks format, datainnhold mangler, dataforskyvninger og øvrige tekniske forhold

2. hvordan Skatteetaten skal varsle skattekreditorene ved kjente forsinkelser i produksjon og distribusjon av styringsrapporter via KS-FIKS når dette ikke vil kunne skje på forventet mottaksdato for skattekreditor i henhold til leveranseplan

 

Hvordan og når gjelder rutinen?

 1. Hvis skattekreditor ikke har mottatt rapport(er) ved forventet mottaksdato i henhold til rapportpakkens leveranseplan
 • på forventet mottaksdato:
  • sjekk om rapport(er) er mottatt hos internt postmottak (sak/arkivsystem eller altinn – avhengig av mottakers oppsett)
  • sjekk også om det er varslet forsinkelse i rapportdistribusjon fra Skatteetaten til kommunens/fylkeskommunens epostmottak
 • dagen etter forventet mottaksdato, og rapport(er) er fortsatt ikke mottatt
  • sjekk om rapport(er) er mottatt hos internt postmottak (sak/arkivsystem eller altinn – avhengig av mottakers oppsett)
  • sjekk også om det er varslet forsinkelse i rapportdistribusjon fra Skatteetaten til kommunens/fylkeskommunens epostmottak
  • fortsatt uavklart/ingen forsinkelse/feil varslet:
   • kontakte Skatteetaten v/ Oppfølging skatteregnskap, e-post
    [email protected]
   • Angi i e-postens emnefelt: «Styringsrapport KS-FIKS, teknisk, mangler rapport», og beskriv kort hva som mangler
  • Skatteetaten v/Oppfølging skatteregnskap kontakter aktuelle IT-miljøer internt i Skatteetaten for videre feilsøking/feilretting, og status gis tilbake så snart dette er klart

 

 1. Hvis skattekreditor avdekker feil eller mangler i mottatt(e) rapport(er) relatert til det tekniske oppsettet, for eksempel format, datainnhold mangler, dataforskyvninger og øvrige tekniske forhold. Når det gjelder format skal rapporter bli sendt fra Skatteetaten iht formatbeskrivelsene i rapportoversiktene. Vær obs på at evt Excel-rapporter mottatt i sak/arkivsystem kan bli konvertert til .pdf ved oversendelse til mottaker. I disse tilfellene må mottaker først sjekke dette ut med sak/arkivfunksjonen før saken evt meldes til Skatteetaten slik:
  • kontakte Skatteetaten v/ Oppfølging skatteregnskap, e-post
   [email protected]
   • Angi i e-postens emnefelt: «Styringsrapport KS-FIKS, teknisk, feil oppsett i mottatt rapport»
   • Legg ved kopi av aktuelle rapporter og beskriv hva som er feil
  • Skatteetaten v/Oppfølging skatteregnskap kontakter aktuelle IT-miljøer internt i Skatteetaten for videre feilsøking/feilretting, og gir status gis tilbake til innmelder (kommune/fylkeskommune) så snart dette er aktuelt

 

 1. Hvis Skatteetaten avdekker forsinkelser i produksjon og distribusjon av styringsrapporter via KS-FIKS, og det antas at distribusjon til KS-FIKS ikke vil kunne skje i løpet av forventet mottaksdato for skattekreditor i henhold til leveranseplan så skal
 • Skatteetaten v/Oppfølging Skatteregnskap sende epost til kommuner og fylkeskommuner (felles postmottak) innen utløpet av denne dagen (aktuelle IT-miljøer i Skatteetaten har varslet Oppfølging skatteregnskap om dette)
 • Skatteetaten v/Oppfølging skatteregnskap sender ut ny e-post med aktuell info om status mv så snart dette er klart (aktuelle IT-miljøer i Skatteetaten oppdaterer Oppfølging skatteregnskap)