Skjema RF-1454

Melding om ny eller endret postadresse

Du kan legge til eller endre postadresse hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes dit istedenfor til den folkeregistrerte adressen din. Har du ikke mulighet til å logge deg inn, kan du levere skjemaet på papir.

Du kan ikke ringe oss for å endre postadresse.

Du må ha et fødselsnummer for å kunne benytte denne tjenesten.

Dersom du skal flytte fra din folkeregistrerte adresse, må du levere flyttemelding isteden. NB! Husk også å melde endring til Posten om ny adresse, og merk postkassen din med navn og adresse.

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endret postadresse på papir, men da må du huske å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo