Skjema RF-1316

Attest for formuesverdi eiendom

En attest for formuesverdi eiendom viser total formuesverdi for hele eiendommen. Attest er en obligatorisk dokumentasjon i forbindelse med salg av eiendom gjennom megler.

Logg inn og fyll ut RF-1316

Bestill attest

Hvem kan bestille?

Som eier av eiendommen kan du bestille selv.

Om noen andre skal bestille formuesverdi for din eiendom så må de ha fullmakt fra deg, ved at du gir vedkommende informasjon om ditt fødselsnummer, navn og eiendomsidentifikator (for eksempel matrikkel). Dette gjelder også for megler.

Kort om løsningen

Løsningen bruker Altinn for sikker kommunikasjon og tilbyr løsning både om du skal bestille for egen eiendom eller på vegne av en klient. Dersom du skal bestille på vegne av klient må du før oppstart ha rettigheter fra det firma du skal representere.

Bestillingsprosessen 

Om du logger inn (knappen over) kommer du rett til bestillingsskjemaet etter evt å ha valgt hvem du vil representere.

Du kan bestille attest for mange eiendommer i samme innsending.

Bestille for egen eiendom eller eiendom eid av person/foretak du representerer

Når du bestiller for egen eiendom vil du få opp en liste over eiendommer du har en eierandel i. Om det er mange eiendommer kan listen begrenses ved å angi flere søkekriterier. 

Velg aktuell eiendom fra listen. 

Deretter følges vanlig måte å sende inn et Altinnskjema på:  Trykk "Kontroller skjema" -> "Videre til signering" -> "Signer og send inn»

Bestille på vegne av klient

Velg hvem du vil representere, det vil si hvem sin postkasse du vil at bekreftelsen kommer til. 

Merk at eieren av eiendommen varsles. Eier får opplyst navnet på personen eller firmaet som bestilte.

For hver eiendom identifiserer du eieren via fødselsnummer og etternavn (alternativt organisasjonsnummer) og eiendommen entydig via matrikkelnummer eller organisasjonsnummer andelsnummer/aksjenummer, før du trykker på Søk. 

Du får en bekreftelse om at søket var vellykket og at bekreftelse kan bestilles. 

Deretter følges vanlig måte å sende inn et Altinnskjema på:  Trykk "Kontroller skjema" -> "Videre til signering" -> "Signer og send inn»

Levering av bekreftelsen

Bekreftelsene leveres med en gang som en melding i innsenders innboks i Altinn og er merket med eiers fødselsdato, evt organisasjonsnummer. Dokumentet er en PDF vedlagt meldingen. Melding med PDF kan videresendes på epost. Avsender vil da være Altinn. 

Praktisk informasjon om delegering av rettigheter

Løsningen krever at bestillere logger inn på Altinn på nivå 3 og er tildelt innsendingsrettigheter. For firmaer som bestiller bekreftelse på formuesverdi eiendom på vegne av sine klienter, er det firmaets ansvar å velge påloggingsmetode og administrere tilganger slik at den enkelte medarbeider har de nødvendige rettigheter til å bestille og lese bekreftelsen på formuesverdien som representant for firmaet.

De konkrete skjema det trengs tilgang til er "RF-1316 Attester" og "eBrev – Melding om brev fra Skatteetaten".  

Om bestilling av bekreftelse av formuesverdi er en oppgave som utføres av flere personer i ditt foretak, vil det være hensiktsmessig at foretaket etablerer en lokal rolle med kun de nødvendige rettigheter som kan tildeles/fjernes ved behov. Aktuelle påloggingsmetoder er MinId eller virksomhetssertifikat.