Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Du kan ved behov endre forskuddskatten fra midten av januar. 

Hvem kan sende inn?

Søknaden sendes inn av de som representerer upersonlige skattytere som for eksempel regnskapsfører, daglig leder og innehaver.

Endre eller redusere

Du kan slippe å betale forskuddsskatten (Skatteetaten frafaller forskuddsskatten) dersom det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli fastsatt skatt for det aktuelle inntektsåret.

Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, kan Skatteetaten endre forskuddsskatten.

  • Du må søke om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt i god tid før siste termins forfall.
  • Søknaden behandles av Skatteetaten. 
  • Når søknaden er behandlet blir resultatet oppdatert i søknadsportalen og du får en melding i innboksen i Altinn.

Du får ikke ny faktura dersom forskuddsskatten settes ned. Da endrer du beløpet selv. Tidligere tilsendte innbetalingsdetaljer og forfall gjelder fremdeles.

Settes forskuddsskatten opp, sender vi ut faktura om betaling av ny/endret forskuddsskatt. Faktura sendes ut elektronisk i Altinn eller som efaktura.