Skjema RF-1097

Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Du kan ved behov endre forskuddskatten fra midten av januar til begynnelsen av september. 

Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 10. januar.

Hvem kan sende inn?

Skjemaet sendes inn av de som representerer upersonlige skattytere som for eksempel regnskapsfører, daglig leder og innehaver.

Dersom du representerer et slettet selskap og selskapet ikke står i oversikten over hvem du kan levere for, vil du finne informasjon om hvordan representere et slettet selskap, i Altinn

Endre eller redusere

Du kan slippe å betale forskuddsskatten (Skatteetaten frafaller forskuddsskatten) dersom det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli fastsatt skatt for det aktuelle inntektsåret.

Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, kan skattekontoret endre forskuddsskatten.

  • Du må søke om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt god tid før siste termins forfall.
  • Søknad om endring må gjøres via skjema RF1097 (se over).
  • Søknadsskjemaet behandles på skattekontoret. Det sendes ikke ut ny forskuddsskatteseddel ved endring.
  • Når søknaden er behandlet får du en melding i innboksen i Altinn.

Du får ikke ny faktura dersom forskuddsskatten settes ned. Da endrer du beløpet selv. Tidligere tilsendte innbetalingsdetaljer og forfall gjelder fremdeles.

Settes forskuddsskatten opp, sender vi ut faktura om betaling av ny/endret forskuddsskatt. Faktura sendes ut elektronisk i Altinn eller som efaktura.