Skjema RF-1328

Kreditt for engangsavgift

Engangsavgiften er en avgift som må betales ved første gangs registrering av motorkjøretøy i Norge. Bilforhandlere som importerer kjøretøy kan søke om kreditt for engangsavgiften.

Logg inn, fyll ut og lever RF-1328:

Søk om kreditt for engangsavgift

Utfordringer med bruk av kredittavtale for engangsavgift hvor det er hovedenhet som er registrert avgiftspliktig

I Autoreg var det en mulighet for underenheter å oppgi hovedenhet som melder ved førstegangsregistrering av kjøretøy. Denne funksjonaliteten er ikke videreført i Autosys bransjeløsning – du vil som innlogget enhet automatisk være melder av kjøretøyet og dermed avgiftspliktig for engangsavgiften.

De virksomheter som tidligere har registrert kjøretøy med hovedenhet som melder, vil nå oppleve at de i ny løsning IKKE får avgift OK.

Underenheter som har benyttet kredittavtale på et annet organisasjonsnummer enn sitt eget, vil ikke få mulighet til å benytte denne kredittavtalen videre, hvis ikke kredittavtalen med Skatteetaten også dekker de aktuelle underenhetene.

Hovedenheten må ta kontakt med Skatteetaten for å søke om kreditt for sine underenheter. Det er kun behov for én søknad hvor alle underenheter opplyses i et vedlegg.

Virksomheter som nå opplever denne utfordringen, må benytte Skatteetatens betalingsløsning og betale kontant med VISA debet eller BankAxess. For å benytte Skatteetatens betalingsløsning må du ha rettigheten «Engangsavgift betaling» i Altinn.

For de virksomheter som registrerer i Autosys bransjeløsning, er det viktig å huske på å benytte seg av inngangen til Skatteetatens betalingsløsning via innlogging i Autosys bransjeløsning, ikke via våre nettsider.