Engangsavgift

Engangsavgiften er en avgift som må betales ved første gangs registrering av motorkjøretøy i Norge. 

Viktig informasjon

Hva koster det?

Engangsavgiften beregnes ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. For noen kjøretøy inngår også motoreffekt.

Du kan regne ut engangsavgiften selv:

Slik gjør du det

Fritak og reduksjon

Du kan få fritak for eller reduksjon av engangsavgiften for enkelte typer kjøretøy. Dette gjelder blant annet elbiler, ambulanser eller hvis du har arvet et kjøretøy. 

Bruksfradrag og alternativ beregning

Når du importerer en bruktbil kan du få reduksjon i engangsavgiften. Dette kalles bruksfradrag. Det finnes to metoder for å beregne bruksfradraget og du velger selv hvilken du vil bruke. Les mer om bruksfradrag og hvordan dette beregnes.

Ny beregning

Hvis du mener den fastsatte engangsavgiften er feil, kan du søke om å få avgiften omberegnet.

Kreditt for engangsavgift

Bilforhandlere som importerer kjøretøy kan få kreditt for engangsavgift. For å få dette må bilforhandleren søke om registrering.

Forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy

Du kan søke om å betale en forholdsmessig engangsavgift på tidspunktet for registrering av kjøretøy i Norge. Ordningen gjelder for leie-og leasingkjøretøy, som skal registreres i Norge for en kontraktsfestet tidsavgrenset periode.