Kortvarig bruk av utenlandsregistrert bil i Norge

Du kan bruke en utenlandsregistrert bil i Norge kortvarig i inntil 14 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Perioden på 14 dager kan deles opp.

Du kan selv endre opplysningene du har meldt inn.

Ordningen gjelder for alle typer kjøretøy, også tilhengere og campingvogner.

For deg som skal bruke bilen kortvarig og kombinere med privat oppbevaring

Dersom du skal kombinere kortvarig bruk av kjøretøyet med privat oppbevaring, må du melde inn privat oppbevaring særskilt. 

Du må selv sørge for at du har nok dager igjen på kortvarig bruk til å føre kjøretøyet ut av Norge etter endt oppbevaringsperiode. Dette må du selv melde inn.

Du må ha med deg bekreftelsen i kjøretøyet

Tilbakemeldingen du får på at opplysningene er mottatt av skattemyndighetene regnes som en bekreftelse på at kjøretillatelse er gitt. Du må ha med deg tillatelsen i kjøretøyet.

Du må melde fra i forkant

Den som skal bruke kjøretøyet må melde fra til Skatteetaten før kjøretøyet innføres til Norge.

Vær oppmerksom på:

  • Innen utløpet av den innmeldte perioden må du gjenutføre kjøretøyet til utlandet, med mindre du har tillatelse til privat oppbevaring.
  • Hvis du ikke følger regelverket vil du kunne bli etterberegnet avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.