Skjema RF-1454/RF-1508

Legge til eller endre postadresse

Du kan legge til eller endre postadresse og c/o hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes til en annen adresse enn til den folkeregistrerte adressen din. Dette gjelder også om du bor i utlandet.

Du kan ikke ringe oss for å endre postadresse.

Dersom du skal flytte fra din folkeregistrerte adresse, må du levere flyttemelding isteden.

Fødsels- eller d-nummer

Det er ulike skjema avhengig om du har fødselsnummer eller d-nummer, så du må velge det som gjelder deg.

Dersom du skal flytte fra din folkeregistrerte adresse, må du levere flyttemelding isteden. 

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endret postadresse på papir. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Har du d-nummer kan du:

 • registrere eller endre din oppholdsadresse i Norge
 • registrere din postadresse i Norge
 • registrere din postadresse i hjemlandet
Det er viktig at du som bor i Norge, gir beskjed til Skatteetaten om hvilken adresse du vil motta posten din på.

Dersom du flytter fra Norge

Du må også melde endring av postadresse dersom du har flyttet fra Norge og har fått ny adresse i utlandet.

Mange offentlige etater og private virksomheter bruker adresseopplysningene i Folkeregisteret til å kontakte deg.

Dersom du for eksempel har betalt for mye skatt og har flyttet fra Norge, må vi kunne kontakte deg for å betale tilbake skattepengene du har til gode.

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endret postadresse på papir. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Du kan melde postadresseendring for

 • ektefelle
 • samboer med felles barn
 • barn over 18 år

Dette gjelder dersom dere bor på samme adresse og du endrer din postadresse samtidig.

Du kan også melde postadresseendring for

 • barn du har foreldreansvar for
 • person(er) du er verge for eller har fremtidsfullmakt for. Disse må da omfatte retten til å endre postadresse eller å melde flytting.

Slik gjør du det – i denne rekkefølgen:

 1. Logg inn i tjenesten med eget fødselsnummer og egen elektronisk id.
 2. Dersom du ikke bor sammen med barnet/barna eller den/de du er verge for, må du legge til fødselsnummer og etternavn til personen(e).
 3. Slett eventuelt deg selv og andre medlemmer av din husstand, som ikke skal endre postadresse.
 4. Endre postadressen.
Levere på papir

Dersom du ikke er elektronisk bruker, kan du sende oss meldingen på papir:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

c/o står for care of (ta vare på). Det brukes hvis ditt navn ikke står på den postkassen som posten er adressert til. Du oppgir da navnet på "eieren" av postkassen, som kan være navnet på en person eller et firma.

c/o blir vanligvis brukt når mottakeren

 • ikke har fast postadresse
 • er på besøk hos noen
 • bor på et sted uten fast postombæring

c/o skrives normalt før navnet på "eieren" av postkassen, men etter navnet på mottakeren:

Ola Nordman – navnet på mottakeren
c/o Pat Post – navnet på «eieren» av postkassen
Storgata 61 – gate-/veinavn og husnummer
0364 Oslo – postnummer og poststed