Skjema RF-1354

Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for tildelinger over 500 000 euro. Skatte- og avgiftslettelser er å anse som offentlig støtte og Skatteetaten oppfattes som støttegiver for disse skatte- og avgiftslettelsene.

RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger

Fyll ut og send inn skjema

Foretak som mottar støtte i form av skatte- og/eller avgiftsreduksjon må rapportere dette til Skatteetaten.

Registeret skal bidra til at opplysningene om offentlig støtte er offentlig tilgjengelig, og slik sikre et konkurransedyktig indre marked.