Skjema Q-0150

Prøvingsattest - erklæring fra brudefolket

Skjemaet må fylles ut og leveres før dere gifter dere. Prøvingsattest er nå gyldig uten stempel og signatur.

Det elektroniske søknadsskjemaet omfatter både egenerklæring og forlovererklæring.

Viktig informasjon

Viktig

  • Logg dere inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.
  • Før du begynner å registrere bør du ha personnummer til din kommende ektefelle og forlover/vitner klart.
  • Om du blir bedt om å laste opp vedlegg, må disse være i pdf-format.
  • Attesten er gyldig uten stempel og signatur.

Tjenesten kan brukes når:

  • dere gifter dere etter norsk rett (ikke utenlandsk rett)
  • begge har norsk personnummer eller d-nummer
  • begge kan logge inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides

Når søknaden er godkjent, vil prøvingsattesten bli utstedt i Altinn og den må videresendes til vigsler. Dere velger selv om attesten videreformidles digitalt, eller som brevpost. Informasjonssikkerheten til personopplysningene i attesten kan ivaretas gjennom videreformidling via kryptert epost, eller forsendelse i lukket konvolutt.

Merk at prøvingsattesten utløper fire måneder etter at den er utstedt. Se saksbehandlingstider.

Levere på papir

Fyll ut skjema Prøvingsattest – erklæring fra brudefolket og send det utfylt og undertegnet sammen med de andre nødvendige papirene til Skatteetaten.

Skjemaet ligger hos Statlig blankettarkiv.