Skjema RF-1314

Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge

Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, herunder personlige næringsdrivende, for realiserte gevinster og tap de har på aksjer og andeler med videre innen 5 år etter opphør av skattemessig bosted i Norge.

Skjemaet brukes for å beregne eventuell skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap føres i skattemeldingen for det året salget har skjedd.

Foretar du deg ingenting, vil våre beregninger være de som ligger til grunn for preutfylling i skattemelding. Du kan også gjøre endringer direkte i skattemeldingen.

Skjemaet skal ikke benyttes dersom du har solgt næringseiendom.

Hvis du ikke har anledning til å levere skjemaet elektronisk, kan du laste det ned, skrive det ut og sende det til oss i posten.

Skal du levere på papir, kan du bruke dette skjemaet.