Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1314

Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge

Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, herunder personlige næringsdrivende, for realiserte gevinster og tap de har på aksjer og andeler med videre innen 5 år etter opphør av skattemessig bosted i Norge.

Skjemaet brukes for å beregne eventuell skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap føres i skattemeldingen for det året salget har skjedd.

Foretar du deg ingenting, vil våre beregninger være de som ligger til grunn for preutfylling i skattemelding. Du kan også gjøre endringer direkte i skattemeldingen.

Skjemaet skal ikke benyttes dersom du har solgt næringseiendom.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års rettledning

 

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemeldingen for lønnsmottakere/pensjonister og skattemeldingen for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema for 2016, 2017 og 2018 kan du fortsatt endre og levere på nytt hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.