Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1314

Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge

Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, herunder personlige næringsdrivende, for realiserte gevinster og tap de har på aksjer og andeler med videre innen 5 år etter opphør av skattemessig bosted i Norge.

Skjemaet brukes for å beregne eventuell skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap føres i skattemeldingen for det året salget har skjedd.

Foretar du deg ingenting, vil våre beregninger være de som ligger til grunn for preutfylling i skattemelding. Du kan også gjøre endringer direkte i skattemeldingen.

Skjemaet skal ikke benyttes dersom du har solgt næringseiendom.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års rettledning

 

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemeldingen for lønnsmottakere/pensjonister og skattemeldingen for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema for 2017 og 2018 kan du fortsatt endre og levere på nytt hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.