Skjema RF-1040

Skattemelding for forhåndsfastsetting

Krever du forhåndsfastsetting for et dødsbo skal du levere denne skattemeldingen.

Skjema RF-1040 er fra og med inntektsåret 2023 erstattet av Skattemelding for tidlig innsending, forhåndsfastsetting for dødsbo.