Skjema RF-1040

Skattemelding for forhåndsfastsetting

Krever du forhåndsfastsetting for et dødsbo skal du levere denne skattemeldingen.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1040:

Skjemaet kan sendes som vedlegg i kontaktskjemaet vårt eller pr post til: 

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Før et dødsbo kan avsluttes, må bobestyrer, skifteforvalter, selvskiftende arvinger eller testamentsfullbyrder levere skattemelding og kreve en forhåndsfastsetting av boet.

Det gjelder egne regler for beskatning av andeler i verdipapirfond. Dersom boet omfatter andeler i verdipapirfond, kan du lese mer her.

Gjenlevende ektefelle/samboer eller enearving som har tatt over boet etter avdøde udelt skal ikke kreve forhåndsfastsetting. Forhåndsfastsetting foretas heller ikke ved skifte mellom ektefeller ved separasjon eller skilsmisse.

Dersom du ikke krever forhåndsfastsetting av boet, skal du ikke bruke skjema RF-1040. Da skal du benytte skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister eller skattemeldingen for næringsdrivende. Avdødes/dødsboets skattemelding for det aktuelle inntektsåret utleveres til arvinger eller skifteforvalter. Se krav til dokumentasjon for utlevering av skattemelding

Utenlandske arbeidstakere med begrenset skatteplikt i Norge bare for lønn, kan kreve forhåndsfastsetting i forbindelse med utreise fra Norge ved å levere skjema RF-1038 Skattemelding for forhåndsfastsetting av utenlandsk arbeidstaker.

Skjema