Skjema RF-1281

Skattemelding (Selvangivelse) for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding

Har du ikke mottatt skattemelding for lønnstakere og pensjonister eller skattemelding for næringsdrivende kan du ta kontakt med Skatteetaten for å få tilsendt en ny. Det gjelder også hvis du har mistet skattemeldingen.

Noen skattytere vil få beskjed av Skatteetaten om å levere skjemaet "Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding" (RF-1281) i stedet for skattemelding for lønnstakere og pensjonister eller skattemelding for næringsdrivende.

RF-1281 skal sendes inn som vedlegg via skjema for e-kontakt på skatteetaten.no innen 30. april.

Utenlandsk arbeidstaker:

 

Skal du levere på papir, kan du bruke dette skjemaet.

Tidligere års skjemaer

footer/desktop/standard