Skjema RF-1318

Skjema for salg av bolig, fritidsbolig eller tomt

Har du solgt bolig, fritidsbolig eller tomt mv., og vilkårene for skattefritt salg ikke er oppfylt, vil en gevinst ved salget være skattepliktig og et eventuelt tap være fradragsberettiget.

Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap føres i skattemeldingen din for det året salget har skjedd.

Du kan bruke skjemaet (RF-1318) som et hjelpedokument for å beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Ta gjerne vare på utfylt skjema i tilfelle Skatteetaten har spørsmål til foretatt beregning. Skjemaet kan lastes opp og legges ved skattemeldingen om du ønsker det.

Skjemaet er ikke tilpasset salg av næringseiendom.

Last ned og skriv det ut (PDF-fil), eller last ned, fyll det ut og lagre (Word-fil).

Hjelpedokument

Kan brukes for å beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap: