Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1318

Skjema for salg av bolig, fritidsbolig eller tomt

Har du solgt bolig, fritidsbolig eller tomt mv., og vilkårene for skattefritt salg ikke er oppfylt, vil en gevinst ved salget være skattepliktig og et eventuelt tap være fradragsberettiget.

Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap føres i skattemeldingen din for det året salget har skjedd.

Fra og med 1.1.2019 vil det ikke være mulig å levere RF-1318 Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt. Du kan bruke skjemaet (RF-1318) som et hjelpedokument for å beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Skjemaet skal ikke sendes inn til Skatteetaten eller legges ved skattemeldingen. Ta gjerne vare på utfylt skjema i tilfelle Skatteetaten har spørsmål til foretatt beregning.

Skjemaet er ikke tilpasset salg av næringseiendom.

Last ned og skriv det ut. 

Hjelpedokument

Kan brukes for å beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap: