Tenor testdata

Tenor testdatasøk er et arbeidsverktøy for alle som driver systemutvikling og som trenger testdata. Løsningen gir deg enkel tilgang til testpersoner fra det syntetiske Folkeregisteret.

På sikt vil løsningen gi tilgang til testdata fra flere kilder. Formålet med søkeløsningen er at du skal kunne finne syntetiske testdata på tvers av testmiljøer i Norge.

Logg inn via ID-porten:

Tenor testdatasøk

Dette kan du gjøre

Tenor testdatasøk er en nettløsning hvor du kan søke i syntetiske testdata. Det er også mulig å bruke en API-løsning slik at du for eksempel kan hente testdata direkte fra automatiserte tester.

Du kan: 

  • Gjøre søk etter syntetiske testdata i nettløsningen.
  • Lagre søk for senere bruk.
  • Eksportere søkeresultater.
  • Utføre avanserte søk for detaljerte søkebehov i nettløsningen.
  • Benytte maskin-til maskin-søk via API.
  • Tilby egne syntetiske testdata inn i Tenor testdatasøk.

Senere vil du kunne søke på tvers av ulike kilder.

Dokumentasjon i GitHub

Du kan lese mer om løsningen på vår GitHub-side om Tenor testdatasøk.

Om løsningen

Syntetiske testdata er fiktive testdata laget til testformål. De har ingen forbindelse med reelle data, ofte kalt produksjonsdata. De bryter ikke personvernbestemmelser og er trygge å bruke til testing.

Dynamiske testdata er testdata som endrer seg over tid. Det vil for eksempel si at en testperson endrer seg ved at den får barn, gifter seg, dør eller gjennomgår andre endringer.

Vi tilbyr per nå et syntetisk folkeregister med i overkant av en million testpersoner. Testdataene fra Folkeregisteret vil i tillegg til å være syntetiske også være dynamiske.

Kildedata viser det som kommer fra kilden, som per nå er syntetisk folkeregister. Informasjonen du ser her er det som distribueres ut som hendelser fra Folkeregisteret sitt testmiljø for konsumenter.
Senere vil søkeløsningen utvides med testdata fra andre etater som for eksempel Brønnøysundregistrene, Lånekassen eller Statens pensjonskasse.

Under ser du hvilke testdata vi har implementert i Tenor:

Syntetisk folkeregister, les mer om testdata fra det syntetiske folkeregisteret her.

1. september 2020 ble det åpnet for at andre offentlige etater kan legge sine syntetiske data inn i søkeløsningen. Testdataene må ta utgangspunkt i testpersoner fra det syntetiske folkeregisteret.

Du tester ikke mot det syntetiske folkeregisteret i søkeløsningen. Søkeløsningen tilbyr et søkbart datasett med syntetiske testdata. For å teste mot det syntetiske folkeregisteret kontakter du prosjekt Modernisering av Folkeregisteret hos Skatteetaten som gir tilgang til testmiljøet.

Tenor er et samarbeid mellom flere etater

Samarbeidspartnere:

Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, Norsk Helsenett, Kartverket, Lånekassen, Skatteetaten, Statens pensjonskasse, Statistisk sentralbyrå, Statens Vegvesen, Tolletaten, NAV og 
Utlendingsdirektoratet.

Skatteetaten har driftsansvar og forvaltningsansvar for søkeløsningen. 

Feil og forbedringer

Opplever du feil i løsningen eller har forbedringsforslag kan du sende en e-post til [email protected] Beskriv feilen du opplever og legg gjerne ved et skjermbilde. Innspill blir håndtert og prioritert i henhold til hva prosjektet har kapasitet til.

Se film: Slik fungerer det

Personvern

Tenor testdatasøk forvaltes av Skatteetaten og det er Skatteetaten som er behandlingsansvarlig for løsningen. For å benytte løsningen, må du logge inn via ID-porten. Når du logger inn via ID-porten benytter vi opplysninger tilgjengelig i innloggingen for å kunne vise fødselsdatoen din sammen med symbolet som viser at du er innlogget. I tillegg logger vi IP-adressen din og bruker informasjonskapsler for å håndtere sesjonen din. Når du logger ut, slettes sesjonsdataene og informasjonskapslene. Loggene som inneholder IP-adressen din, slettes etter 3 år. Ved å logge inn i løsningen samtykker du til at disse opplysningene behandles.

Hvis du vil lagre et søk slik at du kan utføre det igjen siden, knytter vi fødselsnummeret ditt til søket du vil lagre og lagrer dette i søkeløsningen. Du kan når som helst selv slette opplysningene.