Nå skal du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no

Hvis du ikke har lønnssystem, skal du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no. Du skal ikke levere a-meldingen i Altinn (A01). 

Dokumentasjon og program for beregning av forskuddstrekk

Trekktabeller i tekstformat