Bestill skattekort via lønnssystem

Vi anbefaler at du tar kontakt med din lønnssystemleverandør før du begynner å bruke denne tjenesten.

Logg inn og lever RF-1211:

Bestill skattekort via lønnssystem

Det er to måter å bruke tjenesten på:

  • Logg inn i Altinn, fyll ut skjema og laste opp vedlegg generert av lønnssystemet. Svaret kommet tilbake til Innboks for manuell innlesing i lønnssystemet.
  • Forespørsel direkte fra lønnssystem og svaret returneres rett tilbake til lønnssystemet. Kontakt din lønnssystemleverandør for nærmere informasjon om du har spørsmål.

Spesielt for leverandører av lønnssystem

Informasjonsside for sluttbrukersystemer hos Altinn digitalisering

Elektronisk skattekort er ikke synkronisert med NAVs AA-register

Ordningen med elektronisk skattekort er ikke synkronisert med NAVs AA-register. Registrering/manglende registrering i AA-registeret får altså ikke betydning for innhenting av elektronisk skattekort.