Bestill skattekort via lønnssystem

Vi anbefaler at du tar kontakt med din lønnssystemleverandør før du begynner å bruke denne tjenesten.

Logg inn og lever RF-1211:

Bestill skattekort via lønnssystem

Det er to måter å bruke tjenesten på:

  • Logg inn i Altinn, fyll ut skjema og laste opp vedlegg generert av lønnssystemet. Svaret kommet tilbake til Innboks for manuell innlesing i lønnssystemet.
  • Forespørsel direkte fra lønnssystem og svaret returneres rett tilbake til lønnssystemet. Kontakt din lønnssystemleverandør for nærmere informasjon om du har spørsmål.

Spesielt for leverandører av lønnssystem

Tekniske spesifikasjoner for å integrere sluttbrukersystem

Elektronisk skattekort er ikke synkronisert med NAVs AA-register

Ordningen med elektronisk skattekort er ikke synkronisert med NAVs AA-register. Registrering/manglende registrering i AA-registeret får altså ikke betydning for innhenting av elektronisk skattekort.