Mva-melding: Se, endre og levere

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Logg inn og fyll ut:

Lever mva-melding

Du kan fylle ut og sende inn mva-meldingen med en av disse rollene:

  • Begrenset signeringsrett
  • Kontaktperson NUF
  • Regnskapsfører med signeringsrett

Dersom du har en av disse rollene kan du fylle ut mva-meldingen, men ikke sende inn:

  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Revisormedarbeider

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.

Mer informasjon og frister:

Hvis du ønsker å endre noe, skal du alltid sende inn en ny mva-melding.

Hvis du skal gjøre endringer for terminer før 1. januar 2022 for alminnelig næring og primærnæring, gjør du dette i Altinn.

Hvis du skal gjøre endringer for terminer før 1. januar 2023 for omvendt avgiftsplikt, gjør du dette i Altinn.

Endringer før 2017

Skal du korrigere mva-meldinger for terminer før 1. januar 2017, bruker du disse skjemaene:

RF-0002 Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave for 2016 og tidligere år

RF-0004 Merverdiavgift (mva/moms) –omsetningsoppgave for primærnæring for 2016 og tidligere år