Merverdiavgift på tjenester virksomheten har kjøpt fra utlandet

Her får du hjelp til å avgjøre om og hvordan du skal rapportere, og eventuelt betale, merverdiavgift på tjenester du som næringsdrivende kjøper fra utlandet (fjernleverbare tjenester).

For å vite hva som gjelder deg må du svare på inntil seks spørsmål.

Denne veilederen omhandler hvorvidt kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet skal avgiftsberegnes eller ikke. Den gir generell veiledning ut fra spørsmålene du blir bedt om å svare på. Alle kjøp av tjenester må vurderes konkret. Fordi ikke alle de skatte- og avgiftsmessige forhold blir vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss.

For de aller fleste tjenester er det ordinær merverdiavgiftssats på 25 prosent som skal brukes. Vær likevel oppmerksom på at det for enkelte tjenester er redusert sats. Er du i tvil, ta kontakt med oss.

Denne veiviseren gir kun generell veiledning knyttet til mval. §§ 3-30 (1) – (2) og 11-3. For utfyllende informasjon knyttet til regelverket, kan du lese i Merverdiavgiftshåndboken.