Erklæring om avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer

Kjøper fyller ut erklæringen i ett eksemplar ved kjøp av varer fra registrert virksomhet. Selger oppbevarer erklæringen sammen med fakturaen som bilag til avgiftsregnskapet.

Last ned, fyll ut og oppbevar erklæringen sammen med fakturaen:

Når du søker refusjon av betalt avgift, skal du legge ved erklæringen.

Erklæringen kan benyttes ved avgiftsfritt kjøp eller ved kjøp med redusert sats, av følgende varer:

  • Alkohol
  • Mineralolje
  • Bensin
  • Sukker

Betale og rapportere særavgifter

Les mer om å betale og rapportere særavgifter.