Fritak for særavgifter på varer utdelt på veldedig grunnlag

Det er fritak for noen særavgifter på varer som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag.

Fritaket omfatter avgift på

  • alkoholfrie drikkevarer mv. (avgiften er avviklet fra 1. juli 2021)
  • sukker
  • drikkevareemballasje
  • fisk og viltlevende marine ressurser

Dette betyr fritaket

Fritaket innebærer at virksomhet som er registrert for særavgifter (produsent/importør) kan gi bort varer til en mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag.

Tilsvarende fritak finnes også for merverdiavgift.

Dette er veldedig grunnlag

Med "veldedig grunnlag" menes

  • at den som får varer avgiftsfritt utdelt til seg har et kvalifisert behov for varen
  • varen vil ha en stor personlig og velferdsmessig betydning

Mottakeren av varene (for eksempel matsentralen) må avgi erklæring til særavgiftsregistrert virksomhet om at varene er til slikt formål.

Mottaker av varene må være registrert i Enhetsregisteret.

Varene skal mottas vederlagsfritt

Det skal ikke foreligge noen motytelse i form av betalingsmidler, varer eller tjenester.

Reklame for den særavgiftsregistrerte virksomheten kan for eksempel anses å være vederlag.

Varene skal leveres fra særavgiftsregistrert virksomhet til mottaker

Hovedregelen er at varene skal leveres fra særavgiftsregistrert virksomhet til mottaker. Dersom dette er upraktisk, kan varene likevel leveres fra en butikk direkte til mottaker.

Særavgiftsregistrert virksomhet skal tilgangsføre returnerte varer i sin lagerbeholdning. Varene må være returnert til det godkjente lokalet eller levert direkte til mottaker fra for eksempel matbutikk innen to år fra faktureringsdato. Særavgiftsregistrert virksomhet må utstede kreditnota for vare- og avgiftsbeløp.

Rapportering i særavgiftsmeldingen

Fritaket gjennomføres ved at særavgiftsregistrert virksomhet fører varene med tilleggskode 39 i særavgiftsmeldingen for den skattleggingsperioden leveringen skjer til mottaker.