Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Tredjepartsopplysninger for boligsameie - Steg for steg

Sameier med 9 eller flere boligseksjoner skal levere opplysninger om sameiers andeler av boligsameiets inntekter, utgifter, formue og gjeld. Opplysningene som rapporteres bruker Skatteetaten i produksjon av skattemeldingen.

Eierseksjonssameier med 9 eller flere boligseksjoner plikter å sende tredjepartsopplysninger uoppfordret.

Les mer om hvilke boligsameier som skal levere tredjepartsopplysninger.

Ansvaret for rapporteringen tilligger sameiets styre. Styret kan hyre en forretningsfører til å rapportere tredjepartsopplysninger på vegne av sameiet.

Opplysningene du sender inn danner grunnlaget for produksjon av skattemeldingen.

Ved å sende inn tredjepartsopplysninger er du med på å sørge for at alle seksjonseierne i sameiet får en korrekt forhåndsutfylt skattemelding.

Opplysningene sendes inn en gang i året. Fristen for å levere er 31. januar.

Fristen er så tidlig på året for at Skatteetaten skal rekke å behandle opplysningene før skattemeldingen produseres på våren.

Vi gjør oppmerksom på at tredjepartsopplysninger som leveres for sent i forhold til fristen kan ilegges tvangsmulkt. Hvis du får problemer med å overholde leveringsfristen, må du kontakte oss på e-postadresse [email protected]

Du bør innhente nødvendige opplysninger i god tid før innsendingen.

For å fylle ut oppgavene trenger du sameiernes fødselsnummer / D-nummer / organisasjonsnummer, navn, eiertid i løpet av året, boligsameiets matrikkelnummer (kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer), samt beløpene som skal fordeles.

Du må også sørge for at du har nødvendige innsendingsrettigheter i Altinn på vegne av sameiet.

Du kan velge mellom tre måter å sende inn opplysningene via Altinn:

Det skal fylles ut en oppgave per sameier/seksjonseier. Hvis flere seksjoner har samme eier fylles det ut en oppgave per seksjon for denne eieren.

I rettledningen for utfylling og innlevering finner du nærmere informasjon om hva som skal fylles i de ulike feltene. Vi anbefaler at du leser gjennom disse før du fyller ut oppgavene for å unngå feil.

Beløpene beregnes etter sameierbrøken.

Når alle oppgavene er fylt ut (eller filvedlegg lastet opp) i Altinn sendes oppgavene til oss ved å signere og sende inn.

Husk å sende årsoppgave til sameier (skattyter) innen 15. februar.

Som ansvarlig for innrapportering av tredjepartsopplysninger for sameiet må du også sende årsoppgave til sameier (skattepliktig). Årsoppgaven er en kopi av opplysningen som du har sendt til oss. Årsoppgaven skal inneholde post- eller temahenvisninger til skattemeldingen.

Det skal fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt til skattemyndighetene.

Etter at vi har mottatt innsendingen og registrert opplysningene i våre systemer mottar du en tilbakemelding i "Min meldingsboks" i Altinn som viser leveransens status.

Hvis det er oppdaget feil i leveransen din får du også en feilliste vedlagt tilbakemeldingen.

Har du ikke mottatt tilbakemeldingen i Altinn innen et par dager kan det ha skjedd noe feil, og du bør kontakte oss på e-post: [email protected]

Hvis du oppdager at du har gjort feil i rapporteringen må du korrigere disse ved å sende erstatningsoppgaver.

For å korrigere tidligere innsedte opplysninger fyller du ut en ny oppgave som overskriver den gamle oppgaven. Huskeregel: Det er til enhver tid den siste oppgaven du har sendt inn på en sameier som er den gjeldende.

Les mer om å korrigere feil i rettledningen.

Erstatningsoppgavene må være oss i hende senest 1. mars for at vi skal rekke å hensynta korreksjonene på skattemeldingen.

Vi benytter opplysningene du har rapportert når vi produserer skattemeldingene til sameierne.

Vi anbefaler at sameierne sjekker det som står i skattemeldingen mot årsoppgavene de har fått.

Hvis alt har gått bra har du bidratt til at alle i boligsameiet har fått en korrekt utfylt skattemelding og muligheten til å benytte seg av leveringsfritak (stille aksept).