Lag KID-nummer for skatt for bedrift

Her kan bedrifter lage KID-nummer for forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt, kildeskatt på aksjeutbytte.

Type innbetaling