Lag KID-nummer for skatt for bedrift

Her kan bedrifter lage KID-nummer for forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt, kildeskatt på aksjeutbytte. Sjekk at du har valgt riktig år.

Du finner alltid riktig KID-nummer på betalingsinformasjonen vi sender deg eller ved å logge inn på Min side virksomhet. Dersom du ikke finner denne KID-nummeret du har fått, kan du opprette nytt KID-nummer her.

Enkeltpersonsforetak skal lage KID-nummer på samme måte som privatpersoner.

Alle felt må fylles ut.

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan innbetalingen bli forsinket.

Kontonummer

7694 05 24802

Om du skal registrere dette kontonummeret i ditt system, bruker du organisasjonsnummeret 924616733 Skatteetaten – skatteinnkreving som navn på kontoeier.

Tidligere betalte du til skatteoppkreveren i din kommune. Dette felles kontonummeret erstatter de tidligere skatteoppkrevernes kontonumre.

Når du betaler fra utlandet, kan du ha behov for flere opplysninger:

BIC (SWIFT):
DNBANOKKXXX

IBAN:
NO4276940524802

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Det er egne kontonummer for innbetaling til:

Kontonummer:
7694 05 23121

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

IBAN:
NO3376940523121

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 23903

KID:
Legg inn KID-nummeret som referanse når du betaler.

IBAN:
NO6576940523903

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 24357

IBAN:
NO2976940524357

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge

Kontonummer:
7694 05 21005

IBAN:
NO3276940521005

BIC:
DNBANOKKXXX

Bank:
DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, 0021 Oslo, Norge