Tilleggsforskudd for næringsdrivende

Hvis du ser at du får restskatt, kan du vurdere å betale inn tilleggsforskudd. På den måten slipper du å betale rentetillegg på restskatten.

Fristen for å betale er 31. mai.

Du får restskatt når beregnet skatt overstiger innbetalt forskuddsskatt og eventuelt trukket forskuddstrekk (dette gjelder kun i de tilfellene du også er arbeidstaker).Du får restskatt når beregnet skatt på skatteoppgjøret overstiger summen av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt.

Restskatten må du betale innen tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.

Slik betaler du tilleggsforskudd

Bruk opplysningene om KID-nummer og kontonummer som du fikk sammen med skattemeldingen.

Hvis du mangler betalingsopplysningene, kan du lage KID-nummer og finne kontonummeret.

Unngå renter

For å unngå rentetillegg på restskatt, kan du som næringsdrivende betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Hvis den 31. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. 

 

Det kan skje at tilleggsforskuddet som du har betalt inn ikke blir godkjent. Grunnen til dette kan være at du har betalt etter fristen 31. mai, eller at du har brukt feil KID-nummer. I slike tilfeller kan du få tilbakebetalt beløpet før skatteoppgjøret. Beløpet kan også bli brukt til å betale forskudd på restskatt.

Du kan klage på at beløpet ikke er godkjent som tilleggsforskudd. Klagefristen er 3 uker fra du fikk beskjed om at beløpet ikke ble godkjent. Dersom du ble orientert om dette når du fikk skatteoppgjøret, løper fristen fra dette tidspunktet.

I klagen må du inkludere følgende:

  • Hvorfor du mener at beløpet skal godkjennes som tilleggsforskudd.
  • Fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår.