Betale krav fra NAV

Betalingsopplysninger for bedrifter og organisasjoner som skal betale forsikringer, tilbakekreving av sykepenger og andre krav fra NAV. 

Kontonummer

Bruk kontonummer 8276 03 00256.

Du skal betale til dette kontonummer hvis saken din gjelder for eksempel 

  • innbetaling av forsikringspremie for enkeltpersonsforetak 
  • tilbakekreving av sykepenger fra arbeidsgiver 
  • tvangsmulkt/gebyrer på vegne av NAV AA-register (arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret) 
  • lønnsgarantikrav 
  • refusjon for statens utlegg i Yrkesskadeordningen fra Yrkesskadeforsikringsforeningen 

Bruk KID-nummeret som står på fakturaen

Du skal alltid bruke det KID-nummeret som står på fakturaen. Skriv hele KID-nummeret. Dersom det er en bindestrek på slutten av KID-nummeret, må du taste inn den også. 

Dersom du ikke kan betale med KID, må du oppgi fødselsnummer, organisasjonsnummer eller saksnummer når du betaler til oss.