Betalingsordninger for krav fra NAV

Bedrifter og organisasjoner kan søke om å dele opp de fleste krav fra NAV. Unntakene gjelder forsikringspremier som må betales i sin helhet for å beholde rettighetene.

Dele opp kravet

Du kan søke om å dele opp betalingen.

 

Logg inn og fyll ut RF-1374

Del opp kravet

Kriterier for å få en betalingsordning

  • Kravet kan ikke være misligholdt.
  • Det månedlige beløpet må være på minst 500 kroner for krav under
    18 000 kroner.
  • Krav under 100 000 kroner skal være nedbetalt innen tre år er gått.
  • Krav på 100 000 kroner eller mer skal være nedbetalt innen fem år er gått.

Du kan selv foreslå et månedlig betalingsbeløp over minimumsbeløpene. Vi vurderer forslaget ditt opp mot våre kriterier. Du kan ikke klage på betalingsordningen.

Behold forsikringen

Et krav om forsikringspremie må betales i sin helhet eller så mister du rettighetene i forsikringen.

Søke om sletting av krav

Du kan søke NAV om å få slettet krav om tilbakebetaling av ytelse fra NAV.

Henvend deg til NAV for informasjon om hvordan du går fram.

 

Innkrevingen fortsetter til saken er avgjort

Vær klar over at en søknad om sletting av et krav, vanligvis ikke stopper innkrevingen. Det er først når du eventuelt får innvilget søknaden din, at innkrevingen stopper.