Forvaltning av SAF-T formatene

Skatteetaten har i samarbeid med bransjeorganisasjoner og systemleverandører utviklet et standardformat for overlevering av regnskap- og kassasystemdata. For å videreføre det gode samarbeidet, er det besluttet å nedsette et forvaltningsorgan for SAF-T standardene. Dette for å sikre en god forvaltning og utvikling av vedtatte SAF-T format.

Forvaltningsorganet ledes av Skatteetaten. Videre vil Regnskap Norge og Revisorforeningen representerer næringslivet gjennom sine medlemmer. Ved behov vil aktører som ikke har faste representanter bli invitert til å delta i møter.

Forvaltningsorganet hadde sitt konstituerende møte 9. juni 2017. Organet vil møtes ved behov og minimum 1 gang i året.

Aktuelle lenker:

Mandat for Forvaltning av SAF-T