Ettergivelse av skatte- og avgiftskrav

Har du skatte- og/eller avgiftsgjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om å få slette hele eller deler av gjelden din. Det kaller vi ettergivelse.

Det er to grunnlag hvor du kan søke om å få ettergitt skatte- og/eller avgiftsgjelden din:

 • av personlige hensyn
 • av hensyn til det offentlige

Utgangspunktet er at du skal betale gjelden din

Vilkårene for å få ettergitt skatt og avgift er svært strenge, men i noen tilfeller kan vi gi deg betalingsutsettelse eller vi kan ettergi hele eller deler av gjelden din.

Slik kan du søke

 • Du må dokumentere at sykdommen eller dødsfallet har gitt deg betalingsproblemer.
 • Hvis du er syk, må du dokumentere at sykdommen er alvorlig og varig. Du må også dokumentere at det er sammenheng mellom sykdommen og betalingsvanskene dine.

Dette kaller vi ettergivelse av hensyn til deg som skyldner.  

Slik søker du

 1. Logg inn i kontaktskjemaet for Skatteetaten
 2. Skriv "Søknad om delvis/full ettergivelse" i fritekstfeltet.
 3. Skriv søknad og legg ved relevant dokumentasjon.

Søknaden må inneholde:

 • Hvilke krav søker du utsatt/ettergitt?
 • Opplysninger om søkeren og husstanden
 • Opplysninger og dokumentasjon om inntekter
 • Opplysninger og dokumentasjon om utgifter
 • Opplysninger om dødsfall, sykdom eller lignende årsaker som er grunnen til søknaden

Forslaget må være at du betaler en så stor del av skatte- og/eller avgiftsgjelden din, at vanlig innkreving av hele gjelden ikke vil være lønnsom for oss. Dette kaller vi ettergivelse av hensyn til det offentlige. Det er strenge krav til dokumentasjon av inntektene og utgiftene dine.

Disse vilkårene må være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan, og tilbudet må være det beste du kan tilby.
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved vår tvangsinnkreving, som utleggstrekk og utleggsforretning.
 • Avgjørelsen om å lempe kravet må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.

Slik søker du

 1. Logg inn i kontaktskjemaet for Skatteetaten
 2. Skriv "Søknad om delvis/full ettergivelse" i fritekstfeltet.
 3. Skriv søknad og legg ved relevant dokumentasjon.

Søknaden må inneholde:

 • Betalingstilbudet som du har satt opp
 • Hvilke krav søker du utsatt/ettergitt?
 • Opplysninger om søkeren og husstanden
 • Opplysninger og dokumentasjon om inntekter
 • Opplysninger og dokumentasjon om utgifter

Trenger du hjelp?

Skattehjelpen er en enhet i Skatteetaten som kan hjelpe skattebetalere som er i en særlig vanskelig livssituasjon. Målet er å finne løsninger som kan forbedre situasjonen og gjøre skattebetaleren i stand til å betale riktig skatt