Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning.

Du blir motregnet hvis du skylder

  • skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år
  • underholdsbidrag
  • merverdiavgift og særavgift
  • erstatning i offentlig straffesak/sivil sak
  • andre krav til stat eller kommune, for eksempel parkeringsgebyr og eiendomsskatt

Etter at motregning er gjennomført får du et brev med orientering om hvem som har motregnet i skattepengene du har til gode, og hvilke krav som er motregnet.

Hvis du etter motregning fortsatt har penger til gode, får du de utbetalt.

Klage på motregning

Du kan klage over motregningen hvis du trenger skattepengene for å ha noe å leve av, men ikke i de tilfeller hvor motregning skjer mellom krav av samme type (for eksempel at restskatt motregnes i skatt til gode).

Du kan ikke klage over motregningen hvis

  • du har bestilt ferie
  • du har et privat lån du skulle løse ut
  • du hadde tenkt å sette av pengene til sparing

Orienteringsbrevet du mottar etter gjennomført motregning inneholder informasjon om hvordan du kan klage.

Fristen for å klage er en måned.