Coronavirus - important information from the Tax Administration

Rate for:

Car allowance (distance-based allowance)

Employers can pay a distance-based allowance to their employees for work-related travel by private car. You need to pay tax on a small part of this allowance.


Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2020

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

* "Statens sats for kjøregodtgjørelse" som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer.