Sats for:

Bil - sats for skattefri godtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det eventuelt skattes av.

Trekkfri kilometergodtgjørelse er det som kan utbetales uten at det skal gjøres forskuddstrekk. Satsen for trekkfri kilometergodtgjørelse tilsvarer hva du kan motta som skattefri kilometergodtgjørelse.

Muligheten til å få fradrag for bruk av privatbil i yrkeskjøring faller sammen med arbeidsgivers mulighet til å gi skattefri dekning. Fradraget vil imidlertid inngå i minstefradraget. Dette betyr at du kan få fradrag etter satsene nedenfor dersom dine totale kostnader knyttet til arbeid er større enn minstefradraget. Dersom kostnadene ikke er større enn minstefradraget, får du kun minstefradraget.  


Trekkfri og skattefri kilometergodtgjørelse og fradragssatser ved bruk av privat kjøretøy i yrkeskjøring.

Satsene gjelder uansett kjørelengde og også for reiser utenlands.

Kjøretøy Kroner per kilometer
Bil (også el-bil) 3,50 kroner per km*
Motorbåt 7,50 kroner per km
Snøscooter og ATV  10,00 kroner per km
Tung motorsykkel (over 125 ccm)  2,95 kroner per km
Moped eller lett motorsykkel (opp til 125 ccm) og andre motoriserte fremkomstmidler 2,00 kroner per km

 

Satser for tillegg Kroner per kilometer
For passasjer  1,00 kroner per km per passasjer
For kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 kroner per km
For å ta med seg utstyr og materiell (utstyr som på grunn av vekt og/eller beskaffenhet for øvrig ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, f. eks bruk av tilhenger) 1,00 kroner per km

 

* "Statens sats for kjøregodtgjørelse" som du finner i Statens reiseregulativ er 4,90 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 1,40 kronene du får betalt per kilometer.