Sats for:

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av.


Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2018

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

 

* "Statens sats for kjøregodtgjørelse" som du finner i Statens reiseregulativ er 4,10 kroner per kilometer, opp til 10 000 km. For bosatte i Tromsø gjelder en tilleggssats på 0,10 kroner per kilometer - totalt 4,20 kroner per kilometer.

Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer.

footer/desktop/standard