Frivillig innbetaling utover det som er fastsatt i skatt

Skatteetaten fastsetter skatt og avgift etter gjeldende regelverk. Du kan betale inn mer til staten enn det som er fastsatt i skatt for deg eller din virksomhet ved å foreta en frivillig innbetaling. 

Viktig informasjon

Vær oppmerksom på at en slik ekstra innbetaling ikke regnes som en del av ditt skatteoppgjør. Det vil si at innbetalt beløp ikke reduserer eventuell restskatt eller øker skatt til gode.

All skatt skal betales til Skatteetaten. Hvis du ønsker å betale mer enn hva som er fastsatt i skatt kan du ringe 800 80 000 for å få betalingsinformasjon.