Frivillig innbetaling utover det som er fastsatt i skatt

Skatteetaten fastsetter skatt og avgift etter gjeldende regelverk. Du kan betale inn mer til staten/kommunen enn det som er fastsatt i skatt for deg eller din virksomhet ved å foreta en frivillig innbetaling. 

Vær oppmerksom på at innbetalingen ikke regnes som en del av ditt skatteoppgjør. Det vil si at innbetalt beløp ikke reduserer eventuell restskatt eller øker skatt til gode.

All skatt skal betales til din skatteoppkrever. Hvis du ønsker å betale mer enn hva som er fastsatt i skatt kan du ringe 800 80 000 for å få betalingsinformasjon.